Persborrel: De Matty

Vandaag zijn tijdens de persborrel in Take Five in Venlo de eerste exemplaren van De Matty uitgereikt aan de bandleden door gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg. Klik hier voor een aantal foto’s van deze gezellige middag op onze 30e verjaardag!